Jakub Marian vizualizoval na jedné ze svých mnoha map Evropy kupní sílu obyvatelstva napříč kontinentem. Kupní síla je volně definovaná veličina určující, kolik si toho může obyvatel daného regionu za svůj příjem ze specifikovaného spotřebního koše koupit.

V následující mapě je jako země od které se ostatní hodnoty odvozují Polsko s hodnotou 100. Jak můžete vidět, nestojíme si jako Češi úplně špatně. Mapu najdete i s vysvětlivkami na URL https://jakubmarian.com/local-price-and-purchasing-power-index-in-europe/.