Jak se připravit na rizika související s bydlením? Sjednejte si přiměřené pojištění majetku! Přečtěte si následující informace a udělejte si v problematice pojistných produktů jasno.

 

Češi obývají cca 4,1 milionu bytů a 1,55 milionu rodinných domů. Podle průzkumů uskutečněných v posledních letech se ztráty střechy nad hlavou bojí přibližně třetina obyvatel. Je-li to i váš případ, nepodceňujte význam pojištění majetku. Ovšem pozor – pojištění nemovitosti není totéž co pojištění domácnosti. Z průzkumů jasně vyplynulo, že rozdíl mezi zmíněnými produkty nezná více než 10 % Čechů.

Zatímco pojištění nemovitosti zahrnuje krytí škod na stavební součásti objektu (např. na zdech, dveřích, podlahách, střeše apod.), smyslem pojištění domácnosti je ochrana „obsahu“ bydlení, tedy vybavení, cenností apod. Jedná se o dva různé druhy pojištění, které však pojišťovny často nabízí v rámci společných balíčků.

K nejobávanějším rizikům bezesporu patří požár, vloupání a havárie vody. Pojištění proti živlům (mimo jiné zahrnuje také krupobití, úder blesku, povodeň apod.) se vyplatí vždy a stejně vhodné je i pojištění proti vloupání a vodovodním škodám.

Pojištění majetku se v průběhu let příliš nezměnilo, nicméně přibývají určité novinky, díky kterým je ochrana ještě efektivnější než v minulosti. Pojišťovny sledují trendy a nabízí ochranu před novými riziky. Zájemci si mohou pojistit také bazén včetně zastřešení, zahradní techniku, sochy, dětské hřiště apod. V rámci pojištění domácnosti lze pojistit i zásoby potravin v mrazácích. V nabídkách pojišťoven nechybí ani pojištění proti škodám způsobených sprejery či zvířaty (např. klování ptáků do fasády).