Osobní bankrot nebo také oddlužení je způsob, jak vyřešit a upřednostnit sociální aspekty před ekonomickými. Účelem je dlužníkovi umožnit nový životní začátek a pomoci mu motivovat se do zapojení k řešení problémů a umoření svých dluhů do minimální výše 30% v případě nezajištěných věřitelů. Finanční gramotnost je stále ještě problém a lidé si půjčují peníze díky snadno dostupným půjčkám, bohužel často své finanční možnosti přecení a nezvládají své půjčky splácet. Manželé mohou podat návrh na oddlužení každý za sebe nebo společně. V okamžiku, kdy dluží více věřitelům a nezvládají dluh splatit, je návrh na insolvenci a osobní bankrot jedinou možnou cestou, jak se zbavit závazků. Ne pro každého je osobní bankrot vhodný. Vyžaduje trpělivost a disciplínu.

Kdy sáhnout po osobním bankrotu?

Vyhlášení osobního bankrotu je vhodné především, kdy jste v situaci, kdy se vaše finanční spirála dluhů točí rychleji než by jste čekali a nevíte už kudy kam. Lidé se na osobní bankrot obracejí ve chvíli kdy jim hrozí exekuce nebo již několika exekucím čelí. Osobní bankrot mohou vyhlásit výhradně občané či živnostníci (pokud nemají dluhy z podnikání).

Aby vám byl osobní bankrot umožněn, je potřeba podat návrh k insolvenčnímu soudu. Vypracovat jej tak, aby jej insolvenční soud akceptoval, není nic jednoduchého. Můžete se obrátit na společnost, která se tímto zabývá nebo na advokáta. Návrh musí obsahovat přehled o příjmech dlužníka, seznam majetku, seznam pohledávek se jménem věřitelů, seznam dlužníkových závazků, listiny, které váš úpadek dokládají, souhlas věřitelů, souhlas manžela, návrh na oddlužení. Soud může po dlužníkovi vyžadovat zálohu na insolvenční řízení a to až 50 000 Kč. Existuje dvě formy oddlužení a to zpeněžením majetkové podstaty (prodejem majetku) nebo splátkovým kalendářem, kdy po dobu pěti let musí dlužník splatit alespoň 30% dlužných částek. Existuje i varianta kombinace prodeje majetku i splátkového kalendáře.

Zpeněžení majetkové podstaty se vztahuje na aktuální majetek, netýká se toho, který nabude dlužník v budoucnosti nebo poté co nastal účinek schválení oddlužení.

Kdy může dojít ke zrušení osobního bankrotu

V případě, že bylo schváleno oddlužení formou splátkového kalendáře po dobu pěti let, nesmí dlužník odmítnout žádný finanční dar, ani dědictví, díky kterému je možné umořit alespoň část dluhů. Každých šest měsíců je nutno dokládat přehled svých příjmů za uplynulého půl roku insolvenčnímu správci. Rovněž musí dlužník nově nastavený splátkový kalendář řádně dodržovat a nesmí se dostat do prodlení více jak 30 dní. V tom případě může insolvenční soud rozsudek zrušit a vyřešit vše konkursem. K ukončení může dojít také v případě, že se dohodne dlužník se zaměstnavatelem na odesílání nižšího platu a zbytek dostává dlužník na ruku. Problémem je také ztráta zaměstnání, pokud dlužník nehledá aktivně nové.

Osobní bankrot v zahraničí

Zatímco osobní bankrot v České republice funguje od r. 2008, kdy začal platit insolvenční zákon, v zahraničí je běžnou praxí již několik let. Například ve Velké Británii není cesta k osobnímu bankrotu nijak jednoduchá. Pokud vlastní dlužník dům, vždy o něj přijde bez ohledu na to, zda má rodinu a děti. O bankrotu dlužníka jsou pak vyrozuměny banky, věřitelé a další instituce. Pokud je dlužník v osobním bankrotu, nesmí se stát podnikatelem nebo zastávat funkci ve vedení jakékoliv firmy a nesmí žádat o úvěr nad 250 liber. V Německu funguje osobní bankrot od r. 1999. Zde dlužník může navrhnout osvobození od zbylé části dluhů pokud jeho majetek nestačí na uspokojení všech věřitelů. Splácí šest let obstavenou většinu svých příjmů insolvenčnímu správci.