Jaké výhody má založení ready made firmy v zahraničí?

Proč mít firmu v zahraničí? Hlavními důvody změny místa podnikání není pouze výhodnější daňová legislativa, ale i obecně transparentnější legislativní rámec a stabilita. Obecně i vstřícnější podnikatelské prostředí. V některých případech lze založit společnost i přes internet nebo zakoupit rovnou ready-made společnost, a tím odpadá i práce s dokumentací.

Přesun sídla do zahraničí samozřejmě není vždy možný. Spolu se sídlem je z daňového hlediska nutné, aby došlo ke změně místa vedení společnosti, tedy místa, ze kterého dochází k operativnímu vedení společnosti.

Nevýhodou přesídlení firmy do zahraničí jsou náklady spojené se samotným přesunem a poté i zvýšené náklady na další administraci společnosti.

Pro jaké firmy je přesun výhodný?

přesunům sídla do zahraničí uchylují spíše střední a větší společnosti, nejčastěji s jasnými strategickými plány např. vstupu na zahraniční trhy, vstupu strategického investora atd. Ty potom kromě daňových výhod docení i všechny další benefity plynoucí z transparentního legislativního rámce, pružnosti úřadů atd.

Termín offshore společnost

Offshore lze chápat dvěma způsoby:

  • Destinace, která má velmi příznivý systém zdanění – daňový ráj
  • Obchodní společnost založená v takové zemi

Zakládání a využívání offshore, tedy zahraničních firem v rámci skrytého vlastnictví či zvýšení prestiže firemní struktury je legální a legitimní cesta k zajištění anonymity či k posílení ochrany majetku.

Mezi offshorové ráje patří např. i USA, Velká Británie, Nizozemsko, Malta nebo Kypr, země s dobrým renomé a přitom přívětivým daňovým systémem.