Pokud jste majiteli dobře fungujících firem nezbývá nám, než vám pogratulovat. Přemýšleli jste ale někdy o životě bez každodenních starostí, které řízení správného chodu firmy přináší? Právě těm z vás, kteří si s myšlenkou prodat nebo jinak ukončit účast na podnikání (zkrátka provést exit) pohrávají, může následující text poskytnout pár cenných rad.

Důkladně vše naplánovat

Základem prodeje firmy je důkladný plán této transakce. Rozhodnutí o prodeji zpravidla postihne nejen prodávajícího, ale také všechny úseky firmy a další složky, které jsou s ní spjaté. Otázkou není pouze to, aby firma padla do dobrých rukou, ale jedná se také o otázky osobní. Co budete dělat s náhle nabytým volným časem? Jaký to bude mít vliv na rodinu? Na jaký cíl se dál v životě soustředit? Jak investovat peníze, které z transakce získáte? U samotné transakce je vhodné promyslet její technické pozadí. Jak minimalizovat daňové zatížení, jak ji technicky provést, případně jaké typy poradců k této operaci budete potřebovat. Otázek a důvodů pro přemýšlení je zkrátka mnoho.

Jaké mám možnosti?

Exit ovšem nemusí být nutně prodej. V zásadě kromě přímého prodeje existuje minimálně pět dalších variant jak exit realizovat. Pokud máte vhodné pokračovatele v rodině, určitě se nabízí mezigenerační převod. Výhodou této varianty je, že nové majitele dobře znáte a můžete jim věřit, že s firmou nemají špatné úmysly, na druhou stranu bude pro vás pravděpodobně finanční přínos mnohem nižší než v jiných variantách. Manažerský odkup je vhodný v situaci, kdy důvěřujete svému stávající vedení a víte, že firmu dál zdárně povede. Další variantou je emise akcií na burze. Ta je ale velmi ošidná a je spojená se značnými riziky v podobě veřejného neúspěchu titulu a neuspokojení krátkodobých tlaků akcionářů. Pokud se ovšem vstup na burzu zdaří, může to znamenat značný nárůst kapitálu, se kterým bude moci firma operovat. Fúze je možností, která spočívá ve spojení organizačních struktur dvou firem. Ideální je samozřejmě v situaci, kdy nabízí přidanou hodnotu oběma subjektům. V praxi většina fúzí proběhne tak, že ve výsledku hraje jedna z firem dominantnější úlohu a ta druhá marginálnější. Je třeba si proto dobře rozmyslet, zda chcete nechat svojí od piky budovanou firmičku nechat pohltit větším subjektem. Řešením exitu může být také najmutí profesionálního managementu. Nezapomínejte však, že obchodní rizika nese stále majitel firmy, tedy vy. Zkušenost ukázala, že lépe motivovaní jsou manažeři s vlastnickým podílem ve firmě. Refinancování je exitem pouze z finančního hlediska. Finance získané úvěrem nahrazují prostředky, které majitel z firmy vyvedl. Na tuto operaci je vhodné najmout si některý z private equity fondů a pečlivě zvážit všechna rizika, která splácení úroků nese.

Obklopte se odborníky

Na exitu by se kromě vlastníka společnosti měli podílet i odborníci, kteří jednotlivým aspektům spojeným s danou operací rozumí a jsou ve věci dostatečně fundovaní. Klíčový je výběr kvalitního právní poradce. Kupní cena i to jak velká část z ní nakonec připadne vám do velké míry závisí hlavně na něm. S žádostmi o odpovědi na účetní pozadí vaší firmy by měl pomoci auditor, který je se stavem věci patřičně obeznámen. S daňovou optimalizací transakce vám pomůže daňový specialista. Zde je třeba připomenout, že většina firem se optimalizací daňové zátěže zabývá až těsně před samotnou transakcí. Tuto část však není radno podceňovat. S oceněním, nastavením vašich cílů a s plány na zvýšení výkonnosti firmy pomůže finanční poradce. Bez těchto klíčových osob se smiřte s tím, že exit ze středně velké firmy pravděpodobně neproběhne, jak jste si plánovali.

Dobře to načasujte

Načasování samozřejmě nesouvisí pouze s optimální hodnotou firmy nebo situací na trzích. Exit provádíte hlavně kvůli sobě, takže zvažte všechna pro a proti, která mohou mít vliv zejména na váš osobní život.