V poslední době je Finanční gramotnost velmi atraktivní pojem. Se snadnou dostupností půjček, úvěrů a hypoték se naplno projevuje skutečnost, že lidem chybí povědomí o tom, jak řešit složitější finanční situace. Umět si vypočítat úrok, porovnat výhodnost hypoték, vědět, na jaké příspěvky od státu má člověk nárok. To všechno jsou znalosti, které budou dříve či později užitečné každému. Problém je ale v tom, že české školství dosud finanční gramotnost ve svých vzdělávacích plánech neobsahuje.

Tuto situaci se snaží napravit iniciativa Finanční gramotnost do škol, která si klade za cíl vytvářet takové podmínky, aby učitelé tuto kapitolu do svých vzdělávacích plánů zařazovali.

Děti by se tak v hodinách měli možnost dozvědět o tom, jak se nedostat do finanční spirály, jakým způsobem investovat peníze nebo jak si spočítat úrokovou sazbu. Tyto znalosti se jim jistě v budoucím životě budou hodit a díky nim budou moci účinněji řešit často i nepříjemné situace, se kterými se v životě setkají.

Více o iniciativě si můžete přečíst na oficiálních webových stránkách: http://www.financnigramotnostdoskol.cz/